ProboCons – Probo Consulting

Latinan sana ”probo” tarkoittaa ”minä hyväksyn” tai ”minä kokeilen”.

Se voi riippuen kontekstista tarkoittaa myös ”minä testaan”, ”minä arvioin” tai ”minä todistan”.

Liikkeenjohdon konsultointi

Työterveys

Minulla on viidentoista vuoden vakuutus- ja pankkitausta. Kokemukseni on karttunut eri kustannuslajien hankintoihin liittyvissä tehtävissä yksityisellä ja julkisella puolella. Olen myös toiminut yksityisen terveydenhuollon vastuutehtävissä lähes viiden vuoden ajan.

Olen kokemuspohjani perusteella kannustanut yrityksiä tarkastelemaan työterveyspalveluiden sopimuksia säännöllisin väliajoin.

Työterveyspalveluiden ostamista ja laskutusta pitää tarkastella neutraalisti yhtiön oman hankintastrategian mukaisesti säännöllisesti varsinkin, oman tai palveluntuottajien, markkinatilanteen muuttuessa. 

Tietotaitoni ansiosta asiakasyritysten työterveyspalveluiden hinnoittelurakenne vastaa juuri kunkin yrityksen mukaisen profiilin hinnoittelua. Yritykset ovat työterveyspalveluiden ostajina kaikki erilaisia ja siksi myös työterveyspalveluhuoltoon liittyvät sopimukset saattavat poiketa toisistaan, toimialasta riippumatta.

Olen käytettävissä uusien työterveyspalvelusopimusten kilpailuttamisessa, neuvottelemisessa ja hintapäivityksissä asiakkaan tavoitetilan mukaisesti. 

Tavoitteeni on ennen kaikkea antaa asiakkaalle varmuutta siitä, että työterveyspalvelusopimus ja sen laskutuksen oikeellisuus ovat ajan tasalla.

Asiakkaan, joka harkitsee yhteistyön aloittamista, kannattaa huomioida, ettemme puutu mihinkään sellaiseen asiaan, joka koskee hoidon oikeutusta tai määrää. Tällaiset asiat ovat – ja niiden pitääkin olla – aina lääkärin ja potilaan välisiä asioita. Työterveyspalvelusopimus arvioidaan talous- ja prosessi – näkökulmista.

Kokemusta on lisäksi:

 • strateginen ja operatiivinen suunnittelu
 • talouden johtaminen
 • projektityöskentely
 • prosessien uudistaminen
 • muutosjohtaminen
 • palveluiden ja tuotteiden kilpailuttaminen

Referenssit

Toimeksiantomme perustuu luottamuksellisuuteen. Toimeksiantaja ja palvelun tarkempi sisältö on luottamuksellista tietoa joka pysyy päämiehen ja ProboCons:in välisenä.

Toimintamme on täysin luottamuksellista.

Yhteistyö KA Kustannusanalyysi Oy:n kanssa on jatkunut vuodesta 2009.

Yhteystiedot

Liikkeenjohdon konsultti

KTM, eMBA, HHJ

sähköposti: fredrik.lindstrom@probocons.fi

gsm: +358502712

homepage: probocons.fi

ProboCons // Tiilenkantajantie 18 A 1, 21110 Naantali

ProboCons – Probo Consulting

Y-tunnus: 2317991-2

“Tarkastaa, katsoa, tutkia, ottaa selvää”

Approve, commend, test, inspect, demonstrate, prove”

Työterveyspalvelusopimuksen kehittäminen

Työterveyspalveluiden merkitys organisaation taloudelle on usein aliarvioitu osa liiketoimintastrategiaa. Monet organisaatiot näkevät työterveyspalvelut lähinnä kustannuseränä, jonka kasvua yritetään hillitä. Työterveyspalvelun palveluntuottajan valinnassa tulee hakea itselleen sopivan kumppanin joka toiminnallaan parhaiten, pystyy tukemaan yrityksen henkilöstön työhyvinvointia ja suorituskykyä.  

Työterveyspalveluiden ensisijainen vaikutus organisaation talouteen liittyy sairauspoissaoloihin ja työterveyspalveluiden hinnoitteluun sekä suuryrityksissä maksuluokkaan.  Sopivan työterveyspalveluiden kumppanin kanssa voidaan, huolehtimalla työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista, parantaa tuottavuutta, vähentää kustannuksia ja luoda kestävämpää liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Työterveyteen liittyvät toimenpiteet tulee nähdä strategisena sijoituksena, joka tuo moninkertaisen tuoton organisaation taloudelle.

Työterveyspalveluiden tehokas integrointi liiketoimintastrategiaan edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

 • Johtamisen tuki: Sitoutuminen ylimmältä johdolta on ensiarvoisen tärkeää. Johto voi osoittaa työterveyden ja hyvinvoinnin merkityksen asettamalla selkeitä tavoitteita ja varmistamalla resurssien saatavuuden. Johdon aktiivinen osallistuminen työterveyspalveluiden mittariston luontiin ja seurantaan parantaa koko organisaation edellytyksiä toimia työhyvinvoinnin kehittämiseksi.
 • Kattava nykytilan arviointi: Organisaation nykyiset ja tulevat tarpeet sekä toiminnan haasteet työterveysasioissa kartoitetaan laajasti. Tämä perusteella voidaan määritellä strategiset painopisteet ja toiminnan kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet.
 • Sisäinen viestintä: Tehokas viestintä on avainasemassa työterveysstrategian onnistumisessa. Työntekijöiden ja esihenkilöiden säännöllinen informointi ja valmennus työterveyteen liittyvistä tavoitteista, ohjelmista ja käytännöistä.
 • Yhteistyö sidosryhmien kanssa: Työterveyspalveluiden integrointi edellyttää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, kuten työterveysasiantuntijoiden, HR:n ja organisaation eri johtoryhmien ja esihenkilöiden välillä. Yhteistyön keskeisenä tekijänä tulee, säännöllisten seurantakokousten lisäksi, olla tiedolla johtamisen mukainen työterveyspalveluiden integroitu tieto. 
 • Seuranta ja arviointi: Jatkuva seuranta ja säännöllinen arviointi ovat välttämättömiä integraation onnistumisen varmistamiseksi. Tulosten säännöllinen analysointi ja jatkokehittämistoimenpiteiden määrittely on keskeinen osa kehittämistä. Osana strategista sopimushallintaa tulee, vuosittaisen seurannan lisäksi, säännöllisin väliajoin, 3-5 vuoden välein, tarkistaa työterveyspalveluiden kokonaisuus käsittäen sopimuksen sisältö, hinnoittelumalli sekä seurattavan mittaristo vastaamaan sen hetken markkinatilannetta.